Završena sanacija ulica Garaplina i Goloderica

Image

Završena je sanacija ulica Garaplina i Goloderica koje su obuhvaćene Ugovorom o ljetnom održavanju cesta potpisanom između Općine Stari Grad, Direkcije za ceste Kantona Sarajevo i KJKP „Rad“.
Radovi na sanaciji udarnih rupa počeli su u aprilu, a do sada je završena sanacija u ulicama: Glođina, Safvet Bega Bašagića, Ispod Budakovića, Arapova, Očaktanum, Mačkareva, Goloderica, Garaplina, Mahmutovac, Močila i Hambina Carina. U okviru ugovora ostale su još ulice Bakije sokak i Huremuša, koje će se sanirati u toku ovog mjeseca. Vrijednost radova je 86.860,56 KM i snosi ih Općina.
  

Ul. Garaplina
Ul. Goloderica