Općinsko vijeće Stari Grad: Usvojene izmjene odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama – predviđene oštre kazne

Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo je na današnjoj sjednici Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području općine Stari Grad.  Usvojene izmjene predviđaju oštre kaznene odredbe onima koji bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog organa istaknu firmu, reklamu, reklamnu vitrinu ili reklamni pano, displej, transparent, tendu, reklamnu zastavu, satelitsku antenu, klima uređaj i mural; zatim onima koji prilikom reklamiranja ističu proizvode i usluge čije reklamiranje je zakonom zabranjeno, te onima koji sve sadržaje navedene ovom Odlukom ne uklone po isteku važenja odobrenja.

Novčanom kaznom od 300 do 1000 KM kaznit će se fizičko lice ili imalac radnje, pravno lice kaznit će se novčanom kaznom od 3000 do 7000 KM, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1000 do 2000 KM.

Postojećom Odlukom o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Stari Grad Sarajevo, utvrđeno je da inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba Odluke vrši urbanističko-građevinska i komunalna inspekcija, svaka u okviru Zakonom propisanih nadležnosti. Kako se u praksi pojavio povećan broj bespravno izvedenih radova regulisanih ovom Odlukom, sa tendencijom daljeg rasta istih, na prijedlog Službe za opću upravu i inspekcijske poslove, a radi efikasnijeg i svrsishodnijeg provođenja inspekcijskog nadzora nad provođenjem Odluke, ista je dopunjena odgovarajućim kaznenim odredbama, po hitnom postupku.

Na današnjoj sjednici usvojeni su i Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Sedrenik-lokalitet Mihrivode 3 i Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Sedrenik – lokalitet Mihrivode 3.

Vijećnici su primili k znanju informaciju o izboru kandidata za dodjelu općinske stipendije nadarenim učenicima i studentima i učenicima/šegrtima iz oblasti deficitarnih zanata, za školsku/akademsku 2017/2018.godinu.