Počela rekonstrukcija kanalizacione mreže na Mahmutovcu

Image

Počela je rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u naselju Mahmutovac. Stanovnici ulica Kamenica i Paje na Mahmutovcu dobit će novu kanalizacionu mrežu čime će biti riješen jedan od većih problema ovog naselja. U ulicama Paje i Kamenica trenutno se koristi tzv. mješoviti kanal za kišni i kanalizacioni odvod.

Kanal je dotrajao i star sa brojnim kućnim priključcima. Poseban problem u naselju predstavljaju podzemne vode. Kako često dolazi do začepljenja ovog kanala i pucanja cijevi, a radi se o padinskim ulicama, nije rijetkost da dođe do izljevanja na ulicu i plavljenja.

Prema informacijama iz Službe za komunalne poslove, koja je nadležna za ovaj projekat, ukupna dužina ulica na kojoj će se raditi je oko 350 metara, a dodat će se još jedna cijev, tako da će u konačnici na ovom dijelu biti dvije cijevi u koje će se svesti svi kanalizacioni i ostali priključci. Ukupna dužina dvije cijevi koje će biti postavljene na ovoj lokaciji je preko 700 metara.

„Radovi su počeli dizanjem asfalta i tampona, te iskopom rova. U rov će biti položene cijevi i potom priključene na postojeće šahtove, a sve ove radove nadgledat će izabrani nadzorni organ,“ saopćili su iz nadležne službe. Dodaju da se radi o prvoj fazi radova za koju su sredstva osigurana u ovogodišnjem budžetu Općine Stari Grad, a radovi koštaju 311.347 KM i trajat će 75 kalendarskih dana.