Gradi se potporni zid – kontrafor u ulici Karpuzova

Image

U toku je gradnja potpornog zida koji će dodatno osigurati stari stambeni objekat u ulici Karpuzova 37 (MZ Logavina).

„Nakon pripremnih i zemljanih radova, urađeni su armirano-betonski temelji konrafora potpornog zida visine 240 cm“, rekli su u nadležnoj Službi za investicije, plan i analizu. Predviđanja su da će zid biti završen iduće sedmice.

Izvođač ovih radova je firma AMG iz Sarajeva, a investitor Općina Stari Grad sa oko 6.600 KM.