Počinje rekonstrukcija kanalizacione mreže na Mahmutovcu – projekat vrijedan preko 300.000 KM

Stanovnici ulica Kamenica i Paje na Mahmutovcu dobit će novu kanalizacionu mrežu čime će biti riješen jedan od većih problema naselja Mahmutovac. U ulicama Paje i Kamenica trenutno se koristi tzv. mješoviti kanal za kišni i kanalizacioni odvod.

Kanal je dotrajao i star sa brojnim kućnim priključcima. Poseban problem u naselju predstavljaju podzemne vode. Kako često dolazi do začepljenja ovog kanala i pucanja cijevi, a radi se o padinskim ulicama, nije rijetkost da dođe do izljevanja na ulicu i plavljenja.

Problem će biti riješen u narednim mjesecima, a radit će se rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u dijelovima ulica Kamenica i Paje. Prije početka rekonstrukcije potrebno je izvršiti određene radove na postojećim šahtovima zbog čega će sutra (20.juna) od 18,00 do 23,00 sata biti obustavljena Centrotransova kombi linija za Mahmutovac. Obustava je planirana samo u navedenom terminu, pa se mole građani za razumijevanje. Početak radova rekonstrukcije, odnosno uklanjanja starog asfalta planiran je u četvrtak, 21.juna.

Prema informacijama iz Službe za komunalne poslove, koja je nadležna za ovaj projekat, ukupna dužina ulica na kojoj će se raditi je oko 350 metara, a dodat će se još jedna cijev, tako da će u konačnici na ovom dijelu biti dvije cijevi u koje će se svesti svi kanalizacioni i ostali priključci. Ukupna dužina dvije cijevi koje će biti postavljene na ovoj lokaciji je preko 700 metara.

„Radovi će početi dizanjem asfalta i tampona, te iskopom rova. U rov će biti položene cijevi i potom priključene na postojeće šahtove, a sve ove radove nadgledat će izabrani nadzorni organ,“ saopćili su iz nadležne službe. Dodaju da se radi o prvoj fazi radova za koju su sredstva osigurana u ovogodišnjem budžetu Općine Stari Grad, a radovi koštaju 311.347 KM i trajat će 75 kalendarskih dana.