Asfaltirana ulica Prvi bataljon na Sedreniku

Image

Okončani su radovi na asfaltiranju oko 150 metara ulice Prvi bataljon (MZ Sedrenik), a projekat su finansirali zajedno Općina Stari Grad i strani donatori.

Ova dionica vodi prema izletištu Barice, a projekat je podrazumijevao uklanjanje starog asfalta, tamponiranje podloge, postavljanje novog asfalta sa ivičnjacima i šahtovima za odvodnju otpadnih voda, te završno asfaltiranje.

Ulica je asfaltirana u sklopu projekta "Jačanje uloge MZ u BIH", kojeg finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a implementira UNDP u BiH. Stari Grad je jedna od 24 općine u BiH koja učestvuje u ovom projektu, a na osnovu odobrene aplikacije koju je pripremio Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad.

Radovi su koštali 22.000 konvertibilnih maraka, od čega je UNDP učestvovao sa 17.000 KM, a Općina Stari Grad sa 5.000 KM.