Najava 18. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad

Image

U ponedjeljak, 25. juna 2018. godine, u Velikoj sali Općine Stari Grad sa početkom u 10.00 sati, održat će se 18.sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo. Za ovu sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika o radu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo sa 17. sjednice održane 26.aprila 2018. godine

2. Izbor i imenovanje:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za poslovne prostore

b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i kulturno - historijsko naslijeđe

3. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa:

 

I Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

1. Kapor Momir

2. Zimić Dino

3. Zimić Azemina i Sejfudin

4. Hasić Nermin

5. Redžić Rizah

6. Karačić Ismet

7. Hasanić Hasan

8. Muharemović Munira

 

II Prijedlozi Odluka o izmjeni odluka Općinskog vijeća:

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke broj:02-49-77/18 od 28.02.2018. godine

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke broj:02-49-482/18 od 28.09.2017. godine.

 

III Ostalo:

1. Hodžić Ismir - Prijedlog Rješenja o dopuni pravosnažnog Rješenja Općinskog vijeća broj:02-49-627/17 od 28.12.2017. godine

2. Dizdarević Anera i Arnautović Anes - Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja broj: 02-49-591/15 od 22.12.2015. godine)

 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priznanjima Općine Stari Grad Sarajevo

5. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:

- Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Jaroslava Černija broj 1

6. Prijedlozi odluka iz oblasti finansija:

a) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom

poslovnih prostora

b) Prijedlog Odluke o rasporedu dijela neraspoređenih sredstava

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih

sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Stari Grad Sarajevo

8. Prijedlozi odluka iz oblasti urbanizma:

a) Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Sedrenik" lokalitet

"Mihrivode 3"

b) Prijedlog Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Sedrenik" lokalitet

"Mihrivode 3"

9. Informacija o izboru kandidata za dodjelu općinske stipendije nadarenim učenicima i

studentima i učenicima/ šegrtima iz oblasti deficitarnih i starih zanata, za školsku /akademsku

2017/18. godinu

 10. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika

Materijal za 18.sjednicu Općinskog vijeća možete preuzeti  ovdje.