Postavljena saobraćajna signalizacija u starogradskim ulicama

Na nekoliko lokacija u Starom Gradu postavljeni su saobraćajni znakovi i ogledala za sigurnije odvijanje saobraćaja.

Saobraćajni znakovi su postavljeni u ulici Alije Nametka – spoj sa ulicom Sedrenik (MZ Sedrenik), ulica Potoklinica (MZ Logavina), ulica Hulusina (MZ Bistrik), te kod parka At mejdan. Saobraćajna ogledala su postavljena u ulici Baruthana čikma (MZ Mošćanica), ulica Veliki Alifakovac (MZ Babića bašča), te spoj ulica Hercina i Medrese). „Radove je izveo KJKP „Rad“, a finasirala ih je Općina Stari Grad sa oko 2.100 KM“, rekli su u Službi za komunalne poslove.