Napreduje gradnja potpornog zida u ulici Iza gaja čikma

Image

U posljednih 10-ak dana gradi se novi potporni zid dužine 52 metra u ulici Iza gaja čikma (MZ Hrid-Jarčedoli), a u skladu je sa planiranom dinamikom.

Nakon uklanjanja površinskog sloja zemlje, urađeno je proširenje ulice i izgrađena je armirano-betonska potporna konstrukcija dužine 52 metra. „Trenutno se konstrukcija oblaže kamenom, do sada izvedeni radovi na ugradnji kamena u dužini od 10 metara gotovog zida“, obavještavaju u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Prosječna visina zida je 1,50m, a po završetku ovog projekta u planu je sanacija i asfaltiranje ove ulice.

Izvođač radova je firma Klico trans gradnja iz Sarajeva, a finansijer Općina Stari Grad sa oko 28.000 KM.