Izvršene pripreme za asfaltiranje ulice Prvi bataljon na Sedreniku

Image

Izvršeno je ravnanje, tamponiranje terena, postavljanje ivičnjaka i sve je spremno za asfaltiranje ulice Prvi bataljon (MZ Sedrenik) u dužini od oko 150 metara. Radovi se odvijaju na dionici od spoja sa ulicom koja vodi prema izletištu Barice do raskrsnice sa ulicom Sedrenik mali. Uz ivičnjake, ugrađeni su i šahtovi za odvodnju otpadnih voda.

Ulica će biti asfaltirana u sklopu projekta "Jačanje uloge MZ u BIH", kojeg finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a implementira UNDP u BiH. Stari Grad je jedna od 24 općine u BiH koja učestvuje u ovom projektu, a na osnovu odobrene aplikacije koju je pripremio Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad.

Radovi će koštati 22.000 konvertibilnih maraka, od čega će UNDP učestvovati sa 17.000 KM, a Općina Stari Grad sa 5.000 KM.