Sanira se dio ulice Čadordžina

U toku su radovi na asfaltiranju/sanaciji dijela ulice Čadordžina (MZ Logavina).

„Planirano je asfaltiranje dva dijela ulice Čadordžina i to kraka ulice, na kojem je položen sloj tampona, te dijela pristupnog puta ka zgradi za socijalno stanovanje, na kojem se trenutno vrši krčenje i raščišćavanje terena“, informišu u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. U okviru ugovorenih radova izvršit će se nužni pripremni i zemljani radovi, te svi prateći/ostali radovi zaključno sa asfaltiranjem saobraćajnice. Izvođač radova je KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo, a finansijer Općina Stari Grad sa oko 31.000 KM.