Izgrađen kaskadni zid u ulici Hadžijska ravan

Završena je gradnja armirano-betonskog potpornog zida na u ulici Hadžijska ravan (MZ Mošćanica)

Prema informacijama iz Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad novoizgrađeni kaskadni potporni zid je dug 38 metara, a vrha mu je sprječavanje daljeg obrušavanja terena. “Nakon iskopavanja podloge za temeljnu traku i armiranje, izvršeno je betoniranje četiri kaskade zida“, ističu u Službi.

Sanaciju zida sa oko 7.000 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova je bila firma “Invel”.