Novi rukohvati u blizini OŠ „Vrhbosna“

Postavljeni su novi rukohvati u ulici Baruthana, te na mostu u blizini OŠ „Vrhbosna“ na Mošćanici. „Nove čelične ograde omogućavaju ugodnije i sigurnije kretanje građana, ali i odvijanje saobraćaja, pogotovo na mostiću iznad rijeke Mošćanice,“ kazali su iz Službe za komunalne poslove Općine Stari Grad. Dužina rukohvata preko puta škole u ulici Baruthana je 77 metara, dok je sa obje strane mosta postavljena ograda ukupne dužine 16 metara. Za radove na izradi i postavljanju ograda je bila zadužena firma Sacom d.o.o. Sarajevo, a Općina Stari Grad je za ovaj projekat izdvojila oko 8.500 KM.