Na Alifakovcu i Vratniku postavljeni novi rukohvati

Na kamenom stepeništu kod mezarja Alifakovac i u ulici Heljevac na Vratniku završeni su radovi postavljanja novih rukohvatnih ograda.

Ograde će omogućiti sigurnije kretanja građana, a izrađena je od kvalitetnih čeličnih cijevi. Dužina ograde na Alifakovcu je 52 metra. U ulici Heljevac ograda je postavljena na dužini od 31 metar, i to od broja 1 do 35 ove vratničke ulice.

Radove je izvodila firma Sela d.o.o. Sarajevo, a Općina Stari Grad finansirala sa oko 6.900 KM, kazali su u Službi za komunalne poslove.