Poziv građevinskim kompanijama/izvođačima radova da podnesu prijavu za pretkvalifikaciju za radove na četiri projekta

Image

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za investicije, plan i analizu objavila je poziv zainteresovanim građevinskim kompanijama/izvođačima radova da podnesu prijavu za pretkvalifikaciju za slijedeće radove:

  • Izgradnja i obnova parkinga, općeg višenamjenskog prostora
  • Izgradnja i obnova sportske dvorane uz Osnovnu školu ''Edhem Mulabdić''
  • Obnova zgrade Općine Stari Grad Sarajevo i
  • Završetak i opremanje Doma zdravlja ''Stari Grad''.

Ujedno, objavljen je poziv zainteresovanim konsultantskim kompanijama da podnesu prijavu za pretkvalifikaciju za sljedeće usluge: nadzor nad radovima 'Izgradnja i obnova sportske dvorane uz Osnovnu školu ''Edhem Mulabdić'''; 'Obnova zgrade Općine Stari Grad Sarajevo’ i 'Završetak i opremanje Doma zdravlja ''Stari Grad', kao i za izradu energijskih certifikata za sve objekte u okviru projekta „Razvoj infrastrukture za Općinu Stari Grad Sarajevo“.

Podsjećamo, Općina Stari Grad Sarajevo dobila od Saudijskog fonda za razvoj odobrenje zajma za pomoć u finansiranju dijela projekta ''Razvoj infrastrukture za Općinu Stari Grad Sarajevo''. Proces nadmetanja biće vođen prema pravilima i procedurama Fonda, kao nacionalno konkurentsko nadmetanje kvalificiranih kompanija.

 

Zahtjevi za pretkvalifikaciju moraju biti dostavljeni do 02.07.2018.godine do 12,00 sati.

 

Poziv za izražavanje interesa - Izgradnja i obnova parkinga, općeg višenamjenskog prostora

Poziv za izražavanje interesa - Izgradnja i obnova parkinga, općeg višenamjenskog prostora (engleska verzija)

 

Poziv za izražavanje interesa - Izgradnja i rekonstrukcija sportske dvorane u blizini Osnovne škole "Edhem Mulabdić"

Poziv za izražavanje interesa - Izgradnja i rekonstrukcija sportske dvorane u blizini Osnovne škole "Edhem Mulabdić" (engleska verzija)

 

Poziv za izražavanje interesa - Obnova zgrade Općine Stari Grad Sarajevo

Poziv za izražavanje interesa - Obnova zgrade Općine Stari Grad Sarajevo (engleska verzija)

 

Poziv za izražavanje interesa - Završetak i opremanje Doma zdravlja ''Stari Grad''

Poziv za izražavanje interesa - Završetak i opremanje Doma zdravlja ''Stari Grad'' (engleska verzija)

 

Poziv za pretkvalifikaciju - Usluge nadzora nad radovima i usluga izrade energijskih certifikata na izgradnji, obnovi, završetku i opremanju objekata na području Općine Stari Grad Sarajevo

Poziv za pretkvalifikaciju - Usluge nadzora nad radovima i usluga izrade energijskih certifikata na izgradnji, obnovi, završetku i opremanju objekata na području Općine Stari Grad Sarajevo (engleska verzija)