Sanacija ulice Prvi bataljon na Sedreniku

Na području općine Stari Grad u toku je sanacija ulice Prvi bataljon, na dionici od spoja sa ulicom koja vodi prema izletištu Barice do raskrsnice sa ulicom Sedrenik mali u dužini od oko 150 metara.


U sklopu projekta uradit će se uklanjanje starog asfalta, tamponiranje podloge, postavljanje novog asfalta sa ivičnjacima i šahtovima za odvodnju otpadnih voda, te asfaltiranje.

Trenutno je u toku ravnanje i tamponiranje terena tj. pripreme za asfaltiranje.

Ulica će biti asfaltirana u sklopu projekta "Jačanje uloge MZ u BIH", kojeg finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a implementira UNDP u BiH. Stari Grad je jedna od 24 općine u BiH koja učestvuje u ovom projektu, a na osnovu odobrene aplikacije koju je pripremio Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad.

Radovi će koštati 22.000 konvertibilnih maraka, od čega će UNDP učestvovati sa 17.000 KM, a Općina Stari Grad sa 5.000 KM.