Novi asfalt u ulici Glođina

Asfaltirana je ulica Glođina u kojoj je prethodno postavljen novi separatni kanalizacioni sistem. Radovi su izvedeni na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova. Da bi radovi bili u potpunosti završeni preostalo je još asfaltiranje trotoara, što je planirano u narednim danima.

Ulica je asfaltirana u dužini od oko 160 metra i širini od oko šest i po metara.

Naime, prilikom uklanjanja oštećenog asfalta i tampona uočen je kvar na fekalnom i kišnom kanalizacionom sistemu. Zbog toga je Općina angažovala firmu KJKP „Vodovod i kanalizacija“ da zamjeni dotrajalu separatnu kanalizaciju.

Zamijenjeno je 116 metara kanalizacionih cijevi tipa 300 mm i 33 metra cijevi tipa 200 mm, izgrađeno je šest novih šahtova i rekonstruisani postojeći priključci.

Za ove i radove asfaltiranje Općina je izdvojila više od 100.000 konvertibilnih maraka.