Asfaltiran krak ulice Franjevačka

Image

Asfaltiran je krak ulice Franjevačka i to na potezu od raskrsnice sa ulicom Maguda do spoja sa ulicom Mehmeda Mujezinovica u dužini od oko 110 metara.

U sklopu projekta urađeno je uklanjanje starog asfalta, tamponiranje podloge, te postavljanje novog asfalta sa ivičnjacima i šahtovima za odvodnju otpadnih voda.

Ulica je asfaltirana u sklopu projekta "Jačanje uloge MZ u BIH", kojeg finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a implementira UNDP u BiH. Stari Grad je jedna od 24 općine u BiH koja učestvuje u ovom projektu, a na osnovu odobrene aplikacije koju je pripremio Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad.

Radovi su koštali 22.000 konvertibilnih maraka, od čega je UNDP učestvovao sa 17.000 KM, a Općina Stari Grad sa 5.000 KM.