Asfaltiranje ulice Hamdije Kreševljakovića

Image

Asfaltiranje ulice Hamdije Kreševljakovića
dužine 120m i širine 6,5m

 

 
Na kolegiju Općine Stari Grad Sarajevo, koji je održan u redovnom terminu 11.05.2009. godine, pomoćnik načelnika za komunalne poslove i investicije Tarik Poturović je referisao o trenutnom stanju izvođenja radova u ulici Hamdije Kreševljakovića. Najsloženiji radovi na instalacijama su završeni. U noćnim satima, kada je smanjen saobraćaj, postavljan je tampon. Od jutarnjih sati su na terenu predstavnici Direkcije za ceste, i ispred Općine Stari Grad nadzorni organ. Finalni radovi na asfaltiranju, ukoliko ne bude nepredvidivih razloga, biti će završeni za dva do tri dana.