Krpljenje udarnih rupa u ulicama u Starom Gradu

Image

Općina Stari Grad nastavlja sa sanacijom ulica u sklopu ljetnog održavanja cesta. Do sada je urađena sanacija oštećenih kolovoznih površina i krpljenje udarnih rupa u mjesnim zajednicama Bistrik, Mahmutovac, Sedrenik i Babića bašča.

„Krpljenje ulica je redovna aktivnost Službe za komunalne poslove. Sanacija se radi na osnovu dostavljenih spiskova sekretara mjesnih zajednica, a prioritet imaju ulice koje imaju veća oštećenja“, pojasnili su iz nadležne službe. Najavljuju i u narednim danima aktivnosti vezane za popravku najoštećenijih kolovoznih oštećenja u Starom Gradu.

U proteklom periodu sanirane su sljedeće ulice: Bistrik 5-7, 8-10, do broja 48 i 74, Kamenica 7-45, Paje sokak 7-45, raskršće ulica Sedrenik i Rogina (kod mostića), Obala Kulina bana (kod mosta Šeher-Ćehajine ćuprije), Megara 14, Braće Morić 2-12, Hafiza Ibrahima Trebinjca 1-3, do 21, 28-30, Alifakovac do broja 20, Čeljigovići (ispred ulaza u džamiju).

Ugovorena cijena za ovaj dio krpljenja je 30.000 konvertibilnih maraka. Izvođač radova je KJKP „Rad“ iz Sarajeva, a investitor Općina Stari Grad.