U završnoj fazi zamjena separatnog kanalizacionog sistema u Glođinoj ulici

Privode se kraju radovi na zamjeni separatnog kanalizacionog sistema u Glođinoj ulici, na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova se odvijaju planiranom dinamikom, potvrdila je Nadija Kurto, pomoćnica načelnika za komunalne poslove Općine. Početak asfaltiranja ove ulice planiran je u četvrtak.

Za ove i radove asfaltiranje Općina je izdvojila više od 100.000 konvertibilnih maraka.

Podsjećamo, prilikom uklanjanja oštećenog asfalta i tampona uočen je kvar na fekalnom i kišnom kanalizacionom sistemu. Zbog toga je Općina angažovala firmu KJKP „Vodovod i kanalizacija“ da zamjeni dotrajalu separatnu kanalizaciju.

„Trenutno su u toku završni radovi na pojedinačnim priključcima. Međutim današnjim izlaskom na teren saznali smo da je došlo do pucanja kanalizacione cijevi, tako da u ovom momentu radnici KJKP „Vodovod i kanalizacija“ rješavaju taj problem“, pojašnjava Kurto. Dodala je kako se nada da će do kraja dana završiti zamjenu puknute cijevi, te da će nakon praznika, već od četvrtka, početi njeno asfaltiranje u dužini od oko 160 metara.