U Glođinoj ulici u toku zamjena separatnog kanalizacionog sistema

Radovi na rekonstrukciji ulice Glođina, na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova se odvijaju planiranom dinamikom.

Za ove i radove asfaltiranje Općina je izdvojila više od 100.000 konvertibilnih maraka.

Podsjećamo, prilikom uklanjanja oštećenog asfalta i tampona uočen je kvar na fekalnom i kišnom kanalizacionom sistemu. Zbog toga je Općina angažovala firmu KJKP „Vodovod i kanalizacija“ da zamjeni dotrajalu separatnu kanalizaciju.

„Trenutno se izvode radovi na zamjeni dotrajalog fekalnog i kišnog kanalizacionog sistema. Radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici i ukoliko to vremenski uslovi dozvole uskoro će biti završeni“, ističu iz Službe za investicije, plan i analizu Općine.

Nakon zamjene separatne kanalizacije, pristupit će se izdizanju vodovodnih šibera i slivnih rešetki na potrebnu visinu, postavljanju novog tampona, ravnanju terena i asfaltiranju ulice

u dužini od oko 160 metara.