Hitne intervencije Službe civilne zaštite

Služba civilne zaštite Općine Stari Grad je prošle sedmice u sklopu preventivnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i imovine na zahtjev građana hitno intervenisala na dvije lokacije i to na adresi Sedrenik broj 157 i Trčivode broj 6.

U ulici Sedrenik broj 157 na privatnom posjedu postojala je mogućnost obrušavanja stijene na privatni objekat. „Po dojavi da je došlo do pokretanja terena i da bi se stijena mogla urušiti na kuću, hitno smo intervenisali i urušili stijenu koja je predstavljala veliku opasnost“, objašnjavaju iz Službe.

Također, putem Operativnog centra civilne zaštite Općine Stari Grad zaprimljena je dojava o urušavanju podzida u ulici Trčivode broj 6.

„Hitnom intervencijom izvršena je sanacija podzida i time spriječeno oštećenje putne komunikacije ulice Trčivode“, pojašnjavaju iz Službe.