Ponovni Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog objekta u ulici Rogina

Image

Ponovni javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju stambenog objekta u ulici Rogina.

Konkurs bit će otvoren 15 dana od dana objavljivanja (16. april, 2018. godine)

Ponovni javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju stambenog objekta u ulici Rogina možete pročitati ovdje...