Ponovni Javni konkurs za prodaju građevinskog zemljišta u obuhvatu regulacionog plana "Gazijin han"

Image

Općina Stari Grad Sarajevo raspisuje Ponovni javni konkurs za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad za izgradnju dva niza objekata kolektivnog stanovanja u obuhvatu regulacionog plana "Gazijin han".

Konkurs bit će otvoren 15 dana od dana objavljivanja (16. april, 2018. godine).

Ponovni javni konkurs za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad za izgradnju dva niza objekata kolektivnog stanovanja u obuhvatu regulacionog plana "Gazijin han" možete pročitati ovdje...