Ponovni Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u ulici Bakarevića broj 17

Image

Općina Stari Grad Sarajevo raspisuje Ponovni javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju stambenog objekta u ulici Bakarevića broj 17.

Konkurs bit će otvoren 15 dana od dana objavljivanja (16. april, 2018. godine)

Ponovni Javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju stambenog objekta u ulici Bakarevića broj 17 možete pročitati ovdje...