Obilježen Dan Osnovne škole “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”

Osnovna škola “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” u sklopu obilježavanju Dana škole organizovala je niz aktivnosti. Glavni događaj bila je svečana priredba učenika za roditelje i ostalo građanstvo koja se tradicionalno održava u auli škole. Priredbi je pored velikog broja gostiju prisustvovao i načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, te predstavnici Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine.

U programu su učestvovali učenici i nižih i viših razreda. Nakon niza muzičko scenskih tačaka, direktor Kerim Fejzagić, osvrnuo se na historijat, rad škole i postignuća učenika, a na kraju se zahvalio načelniku Hadžibajriću za dugogodišnju podršku i pomoć u radu Škole.

Osnovna škola “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” smještena je u ulici Iza Hrida 11. Tokom svog postojanja imala je četiri imena. Osnovana je 1949. godine u zgradi Sagr hadži Alijinog mekteba pod nazivom “XII osnovna škola na Hridu-Sarajevo”. To je bila četverorazredna osnovna škola, a do tada područje Hrida nije imalo osnovnu školu. Škola 1963. godine postaje područno odjeljenje “Osnovne škole Hrid”, da bi 1964. godine školi po treći put promijenjen naziv u Osnovna škola “6. april” u Sarajevu. Naziv Šejh Muhamed-ef. Hadžijamaković  dobila je 1992. godine.