Počela rekonstrukcija ulice Hošin brijeg basamci

Počeli su radovi na rekonstrukciji ulice Hošin brijeg basamci, koja se nalazi na Hridu. U pitanju je kaldrmisana ulica gdje će se prvo uraditi uklanjanje starog kamena na površini od oko 400 metara kvadratnih. Pored toga, u sklopu projekta planirana je i izgradnja nove oborinske kanalizacije. Ulica će ponovo biti kaldrmisana i zadržat će svoj višegodišnji izgled, a ukupno ovaj projekat košta oko 95.000 KM.

Ova dotrajala stara kaldrma prethodnih godina je u više navrata trebala biti sanirana, ali se nije uspijevao postići dogovor sa stanovnicima ulice, s obzirom da su jedni insistirali na asfaltiranju, a drugi na kaldrmisanju ulice.

Inicijative građana za sanaciju ove ulice nastavljene su i poslije toga, a Općina Stari Grad je zatražila mišljenje nadležnih institucija. Zavod za zaštitu kulturno-historijskih spomenika Kantona Sarajevo je Općini Stari Grad izričito naložio da na ovom dijelu mora ostati kaldrma i da nikakve druge intervencije, poput asfaltiranja, nisu dozvoljene.

Od građana se očekuje razumijevanje i prihvatanje ove odluke koja je u interesu svih.

Radove izvodi građevinska firma Klico trans gradnja, a rok za okončanje radova je 45 dana.