Završeni radovi u ulici Čemerlina

Okončani su radovi na sanaciji ulice Čemerlina, u mjesnoj zajednici Logavina.

Kako je i planirano projektom, prvo je uklonjen stari asfalt i tamponska podloga, te izvršena demontaža oštećenih dijelova ivičnjaka. Nakon toga postavljen je novi tamponski sloj dužine 85 metara, te sanirani oštećeni dijelovi trotoara kojeg čine kameni ivičnjaci.

Projektom sanacije, čiju realizaciju je finansirala Općina Stari Grad Sarajevo sa oko 29.000 KM, obuhvaćen je dio od broja 18 do stepeništa.

Radove je izvodila firma KJKP „Rad“, a nadzor vršila Služba za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad Sarajevo.