Nove zaštitne ograde na Sedreniku

Stanovnici Sedrenika dobili su novu rukohvatnu i putnu zaštitnu ogradu u ulici Sedrenik kod broja 194. S lijeve strane ulice postavljena je rukohvatna ograda dužine 17 metara, dok je sa desne montirana putna zaštitna ograda iste dužine.

Radove je izvodila firma Sacom iz Ilijaša, a radove s 3.500 konvertibilnih maraka finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo.

Rukohvatna i putna zaštitna ograda bit će postavljena i u ulici Sedrenik do broja 216, kod staračkog doma, te u ulici Logavina od broja 1-10. Ove radove također će finansirati Općina, iznosom od oko 8.000 konvertibilnih maraka.