Rekonstrukcija ulice Glođina: zamjena kanalizacionog sistema i asfaltiranje

Općina Stari Grad realizuje veliki projekat rekonstrukcije ulice Glođina gdje će nakon zamjene kanalizacione mreže biti postavljen i novi asfalt. Ukupno će za ovaj projekat Općina izdvojiti preko 100.000 KM, a riješit će problem fekalne i kišne kanalizacije, te dotrajalog asfalta. Radovi se izvode na dionici od spoja sa ulicom Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, te od sale do ulice Toromanova.

Prvobitno je planirano asfaltiranje ulice Glođina, međutim na terenu su uočeni kvarovi na fekalnom i oborinskom sistemu odvodnje koje je bilo neophodno otkloniti. Pristupilo se rekonstrukciji kanalizacione mreže koju Općina finansira iznosom od 74.000 KM, a radove izvodi KJKP“Vodovod i kanalizacija“.

 „Trenutno se izvode radovi na na zamjeni dotrajalog fekalnog i kišnog kanalizacionog sistema koji je nedovoljnog profila.  Radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici i uskoro bi trebali biti završeni s obzirom na povoljne vremenske uslove“, pojašnjavaju iz Službe za komunalne poslove.

Bit će zamijenjeno 116 metara kanalizacionih cijevi tipa 300 mm i 33 metra cijevi tipa 200 mm, planirana je i izgradnja šest novih šahtova, te rekonstrukcija postojećih priključaka.

Nakon zamjene separatne kanalizacije, pristupit će se izdizanju vodovodnih šibera i slivnih rešetki na potrebnu visinu, postavljanju novog tampona, ravnanju terena i asfaltiranju ulice

u dužini od oko 160 metara. Za asfaltiranje ulice Općina će izdvojiti 34.000 KM, a izvođač radova je KJKP „Rad“.