Počela sanacija ulice Čemerlina

Počeli su radovi na sanaciji ulice Čemerlina, u mjesnoj zajednici Logavina. Projektom sanacije, čiju realizaciju finansira Općina Stari Grad Sarajevo sa oko 29.000 KM, bit će obuhvaćen dio od broja 18 do stepeništa.
Kako je planirano projektom, prvo će biti uklonjen stari asfalt i tamponska podloga, te izvršena demontaža oštećenih dijelova ivičnjaka. Nakon toga slijedi nasipanje novog tamponskog sloja dužine 85 metara, te sanacija oštećenih dijelova trotoara kojeg čine kameni ivičnjaci.

„Do sada je uklonjen stari afalt, postavlja se novi tampon i uporedo saniraju oštećeni trotoari“, pojašnjavaju iz Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad.
Za izvođača radova je odabrana firma KJKP „Rad“, a nadzor vrši Služba za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad Sarajevo.