Općinsko vijeće usvojilo zaključak kojim predlaže besplatne udžbenike za osnovce

Image

Općinsko vijeće Stari Grad održalo je danas redovnu 16. sjednicu na kojoj je, između ostalog, usvojen zaključak kojim se predlaže da se Zakonom o udžbenicima Kantona Sarajevo, koji je utvrđen u formi Nacrta, propiše da su udžbenici za učenike svih osnovnih škola, besplatni.

U tom slučaju, Općina Stari Grad spremna je sufinansirati nabavku udžbenika za svoje osnovce, do 20% ukupnih sredstava potrebnih za ove namjene. Prema iznesenim procjenama, za udžbenike osnovaca iz Starog Grada trebalo bi se na godišnjem nivou izdvajati oko 300.000 KM. Prijedlog je da Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo vrši nabavku udžbenika i dostavlja ih osnovnim školama koje će iste davati na korištenje učenicima.

Vijeće je danas usvojilo i prijedlog odluke o raspodjeli budžetskih sredstava za rad boračkih udruženja u ovoj godini. Ukupno 100.000 KM iz budžeta bit će raspoređeno na pet udruženja: Udruženje “Savez boračkih Organizacija – Udruženja i ABNOR-a”Općine Stari Grad Sarajevo, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Udruženje dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, Udruženje “RVI Općine Stari Grad” i Udruženje "Bosnae-Zelene beretke". Sredstva su raspoređena na osnovu javnog poziva raspisanog prošlog mjeseca.

 

Prijedlog Strategije održivog razvoja turizma Općine Stari Grad 2018-2022. danas je također usvojen. Strategija razvoja održivog turizma usmjerava razvoj i definiše prioritete u razvoju turizma na području općine. U skladu sa ciljevima projekta, ovaj dokument bi trebao predstavljati koncept za integraciju turističke ponude i okvir za djelovanje turističkih interesnih grupa. Strategija definiše dva pravca djelovanja u turizmu:

- kreiranje novih turističkih usluga: pješačke staze, turistička ponuda za kulturno-istorijske

objekte, multietnička duhovna kultura grada Sarajeva, planinarski putevi, gastronomska

ponuda, eko staze i šetnice, vikend ponude, ruralni turizam, itd.

- promocija postojeće turističke ponude

U vezi s tim, Strategija ocjenjuje sljedeće mikrolokacije izuzetno važnim za razvoj turizma:

stara gradska jezgra, Bistrik, Vratnik, Trebević/Vidikovac, Kanjon Miljacke, Donje Biosko, Barice, Faletići/Mošćanica i Skakavac.

Oba prijedloga odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna reglacionog plana „Sedrenik-lokalitet Mihrivode“ i o pristupanju izradi urbanističkog projekta „Rezidencijalno naselje Hadivode 1“ usvojeni su na 15. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad.

Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za 2017. godinu nije usvojen, a prijedlozi odluka o priznavanju uloženih sredstava za šest poslovnih prostora vraćeni su na doradu.

Prihvaćene su informacije o realizaciji Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje poslovnih planova sredstvima iz bužeta Općine Stari Grad namijenjenih razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih, o stanju predmeta „Kasarna Faletići“ i o stanju saobraćaja u mirovanju.