U četvrtak 16. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Martovska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana u četvrtak (29. mart, 2018. godine) u Velikoj sali s početkom u 10,00 sati.

Za dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 17 tačaka.

 

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika o radu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo sa 15. sjednice održane 28. februara, 2018. godine

2. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa:

I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

1. Hajrudin Hrelja

2. Safet Prašović

II - Ostalo:

1. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi – Meho, Muamer i Sead Hukara

3. Prijedlozi akata iz oblasti finansija:

a) Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2017. godine

b)Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih (računovodstvenih) izvještaja završnog računa Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2017. godinu

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo

5. Prijedlozi akata iz oblasti poslovnih prostora:

I - Prijedlozi saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu poslovnih prostora:

a) Prijedlog saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Besarina čikma broj 1

b) Prijedlog saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Gazi Husev-begova broj 12

II - Prijedlozi odluka o priznavanju uloženih sredstava:

a) Prijedlog odluke o priznavanju lično uloženih sredstava u sanaciju poslovnog prostora, zakupcu AGARTHI COMICS d.o.o. Sarajevo (objekat Nove Daire)

b) Prijedlog odluke o priznavanju lično uloženih sredstava u sanaciju poslovnog prostora, zakupcu THE CLUB d.o.o. Sarajevo, ulica Luledžina broj 1

c) Prijedlog odluke o priznavanju lično uloženih sredstava u sanaciju poslovnog prostora, zakupcu Samiji Lepara, ulica Luledžina broj 2

d) Prijedlog odluke o priznavanju lično uloženih sredstava u sanaciju poslovnog prostora, zakupcu Admiru Saračeviću, ulica Obala Isa-bega Ishakovića broj 8

e) Prijedlog odluke o priznavanju lično uloženih sredstava u sanaciju poslovnog prostora, zakupcu Abdulkadiru Tuci, ulica Bravadžiluk broj 23

f) Prijedlog odluke o priznavanju lično uloženih sredstava u sanaciju poslovnog prostora, zakupcu Amiru Ajdinoviću, ulica Luledžina broj 7

g) Prijedlog odluke o priznavanju lično uloženih sredstava u sanaciju poslovnog prostora, zakupcu Hanifi Fidani, ulica Luledžina broj 14

h) Prijedlog odluke o priznavanju lično uloženih sredstava u sanaciju poslovnog prostora, zakupcu MIRIS ORIJENTA d.o.o. Sarajevo

6. Prijedlog odluke o raspodjeli budžetskih sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja za 2018. godinu

7. Prijedlog strategije održivog razvoja turizma Općine Stari Grad Sarajevo 2018/ 2022. godine

8. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Sedrenik - lokalitet Mihrivode 3

9. Prijedlog odluke pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Rezidencijalno naselje Hladivode I”

10. Prijedlog zaključka o donošenju nove Odluke o visini komunalnih taksa u Općini Stari Grad Sarajevo

11. Prijedlog zaključka o besplatnim udžbenicima za učenike osnovnih škola

12. Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2017. godinu

13. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01 – 31.12.2017. godine

14. Informacija o realizaciji Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo namijenjenih razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih za 2017. godinu

15. Informacija o stanju predmeta „Kasarna Faletići“

16. Informacija o stanju saobraćaja u mirovanju na području općine Stari Grad Sarajevo

17. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika

 

Materijal za sjednicu Općinskog vijeća preuzmite ovdje.