U toku sanacija dijela ulice Glođina

Radnici KJKP „Rad“ vrše radove na sanaciji dijela ulice Glođina, na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova.

Projekat finansira Općina Stari Grad Sarajevo koja je za ovu namjenu izdvojila oko 34.000 KM, a sanirat će se ulica u dužini od oko 160 metara.

Do sada je uklonjen oštećeni asfalt, te stara kolovozna konstrukcija, umjesto koje će se postaviti nova. S ciljem sprečavanja oštećenja asfaltne konstrukcije od površinskih voda planirano je postavljanje slivnika za odvod površinskih voda, te nivelacija postojećih šahtova i šibera za vodu.