Uskoro izbor izvođača radova za sanaciju ulice Prvi bataljon

Image

Općina Stari Grad i ove godine planirala je realizaciju velikog broja infrastrukturnih projekata. Među njima je i asfaltiranje ulice Prvi bataljon, na dionici od spoja sa ulicom koja vodi prema izletištu Barice do raskrsnice sa ulicom Sedrenik mali.

Kako je najavila šefica Sektora za lokalni razvoj Općine, Selma Velić krak ulice Prvi bataljon bit će saniran u dužini od oko 150 metara, a početak radova je planiran početkom građevinske sezone.
Ulica će biti asfaltirana u sklopu projekta "Jačanje uloge MZ u BIH", kojeg finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a implementira UNDP u BiH. Stari Grad je jedna od 24 općine u BiH koja učestvuje u ovom projektu, a na osnovu odobrene aplikacije koju je pripremio Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad.

„Za ovaj projekat UNDP će uskoro raspisati tender za odabir najpovoljnijeg izvođača radova. Radovi će koštati 22.000 konvertibilnih maraka, od čega će UNDP učestvovati sa 17.000 KM, a Općina Stari Grad sa 5.000 KM“, pojasnila je Velić.

Dodala je kako će projekat podrazumijevati uklanjanje starog asfalta, tamponiranje podloge, postavljanje novog asfalta sa ivičnjacima i šahtovima za odvodnju otpadnih voda, te asfaltiranje.