Počela rekonstrukcija ulice Glođina

Image

Ove sedmice počeli su radovi na rekonstrukciji ulice Glođina, na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova.

Prema informacijama Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad sanacija ulice planirana je u dužini od oko 160 metara.
Projekat podrazumijeva mašinsko zasijecanje ivica postojećeg asfalta, izdizanje vodovodnih šibera i slivnih rešetki na potrebnu visinu, nabijanje tla, ugradnju tampona, te postavljanje asfalta.
“Ova ulica je bila u dotrajalom stanju. Jučer su počeli pripremni radovi, tj. raščišćavanje terena, a u toku je dizanje asfalta i ravnanje terena,“ pojasnili su u Službi.
Izvođač radova je KJKP „Rad“, a projekat će sa oko 34.000 KM finansirati Općina Stari Grad.