Zasjedao Opštinski štab CZ-a – usvojen Plan korištenja sredstava posebne naknade

Opštinski štab civilne zaštite Stari Grad održao je prvu redovnu sjednicu u 2018. godini na kojoj je razmotren i usvojen Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini.

U 2018. godini planirano je ubiranje prihoda po osnovu naknade za zaštitu i spašavanje u iznosu od 550.000 KM, a tim sredstvima finansirat će se hitne mjere zaštite i spašavanja od prirodne i druge nesreće, te pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljednica prirodnih i drugih nesreća.

U okviru preventivnih mjera zaštite i spašavanja predviđena je sanacija klizišta: Krka 11, Nadlipe čikma do br.23, Sedrenik br 56, Močila br.45 i Sedrenik br 138-146. Izvođenje ovih sanacija uslovljeno je izradom elaborata i dinamikom koju određuje Zavod za izgradnju KS. Planom za 2018. godinu predviđena je i izgradnja potpornih zidova od kojih prijeti realna opasnost po živote i imovinu ljudi, kao i uklanjanje ruševnih objekata: Braće Morić 11, Hamdije Kreševljakovića br.86, Mustafe Dovadžije itd. Nastavit će se aktivnosti na regulaciji i uređenju korita rijeka i potoka: Mošćanice, Bistričkog potoka, Čolinog potoka, Boguševca...

U planu je i postavljanje nove, metalne ograde na mostu pored brane Bentbaša. U 2018. godini bit će nastavljeno opremanje službi zaštite i spašavanja od požara, rušenja, službi obezbjeđenja i medicinske pomoći: DVD Vratnik, Klico trans, PS Stari Grad i Dom zdravlja Stari Grad.