Javni poziv za finansiranje rada boračkih udruženja

Image

Općina Stari Grad Sarajevo raspisala je putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja za 2018. godinu. Budžetom Općine Stari Grad za 2018. godinu za ove namjene planirano je 100.000 KM.

Na ovaj Javni poziv se mogu prijaviti boračka udruženja koja imaju sjedište na području općine Stari Grad. Rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu je 15 dana od objavljivanja u sredstvima javnog informisanja (20. februara, 2018. godine).

Kompletan Javni poziv pogledajte ovdje...