Općina Stari Grad i Prva bošnjačka gimnazija u projektu koji će povećati broj zaposlenih, povezati privredne subjekte, umrežiti alumniste

Svi alumnisti Prve bošnjačke gimnazije uskoro će biti uvezani u jedinstvenu bazu podataka što će omogućiti međusobno povezivanje onih koji su se se ostvarili kao uspješni privredni subjekti sa onima koji traže posao, povezivanje zainteresovanih za različite oblike saradnje u oblasti obrazovanja, sporta, kulture…

Od projekta se očekuje povećanje broja zaposlenih mladih ljudi, uvezivanje privrednika, ljekara, inžinjera i drugih uspješnih ljudi koji su završili Prvu bošnjačku gimnaziju.

Projekat naziva “Umrežavanje alumnista Prve bošnjačke gimnazije” realizuje Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo, a u potpunosti ga finansira Općina Stari Grad koja je prepoznala njegov značaj u vidu podrške mladim ljudima koji pokušavaju pronaći posao ili realizovati neku poslovnu ideju.

Direktorica Prve bošnjačke gimnazija Naida Muminović-Hota kazala je da je ova škola, od svog osnivanja 1995. godine, društvu dala preko dvije hiljade kvalitetno obrazovanih mladih ljudi: ljekara, inžinjera, sportista, graditelja bolje budućnosti ove zemlje.

“Riječ je o projektu koji je došao kao rezultat inicijative bivših učenika Prve bošnjačke gimnazije. Njih je sada preko dvije hiljade i oni se već nalaze u poslovnom svijetu, imaju svoje karijere i trude se da budu što bolji. Oni su htjeli da se međusobno umreže da sarađuju, a škola je htjela da ima mehanizam kako da valorizira svoj rad,” kazala je Muminović-Hota. Dodala je da se radi o web aplikaciji koja će biti instrument škole i alumnista, a ideju će rado podijeliti i sa drugim obrazovnim institucijama.

“ Mi smo do sada intuitivno znali da su naši učenici veoma uspješni, ali ovako ćemo dobiti i prave pokazatelje toga, a sami alumnisti imat će priliku da razmjenjuju informacije, da oni koji su privrednici među njima traže zaposlenike, da oni koji su naučnici traže saradnike na projektima, da jedni drugima daju informacije o stipendijama i grantovima, da se umrežavaju, da putuju…,” dodala je Muminović -Hota.

Sporazum o finansiranju ovog projekta u iznosu od 14.320 KM potpisali su danas načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktorica Prve bošnjačke gimnazije Naida Muminović-Hota. Prema riječima Hadžibajrića, ovo je institucionalno djelovanje na uvezivanju i prepoznavanju uspješnih mladih ljudi i istovremeno zapošljavanju onih kojima je to potrebno.

“Općina je odlučila da u punom kapacitetu podrži projekat, ne samo zato što se Prva bošnjačka gimnazija nalazi na našoj teritoriji, nego i zato što smatramo da nam je potrebno ovakvo institucionalno rješenje prema kojem ćemo imati cjelovitu sliku naših srednjoškolaca i onoga što su postigli po završetku srednje škole. Istovremeno drugima ćemo omogućiti da se sa njima uvežu i ostvaruju saradnju,” kazao je Hadžibajrić. Dodao je da je ovakvo rješenje potrebno i na višim nivoima, konkretno na nivou kantona, ali i cijele države. Govoreći o podršci obrazovnim institucijama u općini Stari Grad, Hadžibajrić je iznio podatak da se na godišnjem nivou za tu podršku izdvaja 10% ukupnog budžeta Općine Stari Grad, što je mnogo više u odnosu na druge nivoe.

Projekat “Umrežavanje alumnista Prve bošnjačke gimnazije” trenutno je u fazi testiranja i dogradnje, te finaliziranja pravnog okvira u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a zvanično bi trebao zaživjeti 23. marta, ove godine.