Napreduje izgradnja dječijeg igrališta na Vratniku

Image

Gradnja dječijeg igrališta u sklopu školskog dvorišta OŠ “Hamdija Kreševljaković“ na Vratniku ulazi u završnu fazu. Očekuje se da bi igralište sa radom moglo početi ovog mjeseca, istakli su iz Službe za investicije, plan i analizu Općine.

Do sada je urađen veći dio posla. Izgrađeni su potporni zidovi, stepenice, poravnan teren. Radovi se odvijaju po planu, a završetak će zavisiti od vremenskih uslova.

Igralište će sadržavati prostor za igru djece sa pješčanom podlogom, te zelenu površinu sa klupama za odmor. Prostor će biti ograđen metalnom ogradom, a u unutrašnjosti će se nalaziti kompletan prateći mobilijar sa drvenom kućicom i mrežom za penjanje, ljuljaškom, klackalicama, vrtuljkom, njihalicama u obliku konjića i motocikla i dr.

Ovo je četvrto igralište koje se gradi u sklopu projekta „Jačanje uloge MZ u BiH“, kojeg implementira UNDP u BiH sa partnerskim općinama, a finansiraju Vlade Švicarske i Švedske. Ukupna vrijednost igrališta je 22.400 KM, za šta su vlade Švicarske i Švedske obezbijedile 17.000 KM, a Općina Stari Grad 5.400 KM.

Kroz projekat „Jačanje uloge MZ u BiH“ od prošle godine izgrađena su dječija igrališta na Mošćanici, Sedreniku i Širokači, a uskoro će bit završeno i igralište naVratniku.