Sanirano stepenište u školi „Edhem Mulabdić“

Image

Stepenište u centralnom objektu osnovne škole „Edhem Mulabdić“ na Bistriku, ponovo je funkcionalno i sigurno za korištenje.

Naime, gumena gazišta na ovom stepeništu bila su oštećena i dotrajala, te je stepenište često bilo klizavo i opasno za kretanje. Učenici škole obratili su se Općini Stari Grad sa inicijativom za sanaciju stepeništa. Izdvojena su sredstva u iznosu oko 1.500 KM i izabran izvođač radova, koji je tokom zimskog raspusta završio sve poslove na zamjeni dotrajalih gazišta i ugradnji novih. Osim unutarnjeg strepeništa, ovi radovi su izvedeni i na manjem stepeništu na ulazu u objekat.

Direktorica OŠ“Edhem Mulabdić“ Aida Omersoftić, učenici i uposlenici škole uputili su zahvalnicu načelniku Općine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću na brzoj reakciji i sanaciji stepeništa.