Novi zid u ulici Paje

Image

Sanacija potpornog zida u ulici Paje broj 34, u mjesnoj zajednici Mahmutovac na desnoj strani Miljacke, je završena.

Projekat je podrazumijevao iskop, betoniranje i armiranje zida. Riječ je o zidu iznad saobraćajnice. Zid je dotrajao i postojala je opasnost od njegovog obrušavanja, čime bi bila ugrožena i saobraćajnica i kuće koje se nalaze iznad zida.
Prema predmjeru i predračunu radova projekat je koštao oko 7.000 KM, a radove je iz budžeta za 2018. godinu finansirala Općina Stari Grad Sarajevo.

Radovi su završeni i prije predviđenog roka, a izvođač radova bila je firma “Klico trans gradnja”.