Sanirano oštećenje krova osnovne škole na Hridu

Oštećenje ravnog krova iznad ulaznog hola JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ koji je bio u dosta lošem stanju, sanirano je prije početka drugog polugodišta, a radove je finansirala Općina Stari Grad.

Kako je pojasnio direktor škole Kerim Fejzagić često je dolazilo do prokišnjavanja ovog dijela ravnog krova škole pa je čak bio i otežan prolaz učenicima i uposlenicima na pojedinim dijelovima hola što je otežavalo i samo izvođenje nastavnog procesa.

„Škola se obratila za pomoć nadležnom kantonalnom ministarstvu i Općini Stari Grad. Iz Općine su odmah reagovali, kako bi učenicima bilo osigurano neometano pohađanje nastave u ovom polugodištu“, kazao je Fejzagić.

U sklopu projekta urađeno je čišćenje podloge i izrada hladnog premaza, postavljena je kompletna hidroizolacija ravnog krova, demontaža postojećih limenih dijelova, postavljanje hidroizolacije, te ponovna montaža lima i izrada hidroizolacije separisanim šljunkom i PVC folijom.

„Svi učenici, njihovi roditelji i uposlenici škole izražavaju veliku zahvalnost Općini Stari Grad i načelniku Ibrahimu Hadžibajriću na ovoj pomoći i pravovremenom reagovanju“, kazao je direktor Fejzagić.

Za ovaj projekat Općina Stari Grad izdvojila je 7.000 konvertibilnih maraka.