Adaptacija prostorija Mjesne zajednice Babića bašča

Općina Stari Grad Sarajevo, uz podršku UNDP, počela je adaptaciju još jedne mjesne zajednice. Radi se o prostorijama Mjesne zajednice Babića bašča, čija će sanacija biti završena u narednom mjesecu.

Adaptacija podrazumijeva sanaciju elektro-instalacija i zamjenu laminata i itisona u velikoj sali. Planirano je i krečenje svih prostorija, te farbanje stolarije.

Ovaj projekat košta oko 5.000 KM od čega će kroz projekat „Jačanje uloge MZ u BiH“ i najvećim dijelom ga finansira Općina Stari Grad.

Nakon adaptacije počet će realizacija projekta „Prevencijom do zdravlja“ mjesnih zajednica Babića bašča, Hrid - Jarčedoli i Bistrik

Nakon sanacije prostorija Mjesne zajednice Babića bašča počet će i realizacija najavljenog projekta „Prevencijom do zdravlja“.

Kroz projekat, koji će trajati pet mjeseci, bit će organizovan program preventivne zdravstvene zaštite kroz korektivno-preventivne vježbe, zdravstveno savjetovanje s posebnim akcentom na internu medicinu, te organizovane edukativne radionice o zdravoj ishrani s ciljem prevencije pretilosti.

Projekat „Prevencijom do zdravlja“ odobren je u sklopu programa „Jačanje uloge MZ u BiH“ koje u saradnji sa Općinom Stari Grad, implementira UNDP u BiH, a finansiraju vlade Švicarske i Švedske. Vrijednost projekta, kojeg je pripremio Sektor za lokalni razvoj je oko 9.100 KM, te će ga donator finansirati sa oko 6.400 KM, a Općina Stari Grad sufinansirati sa oko 2.700 KM. Implementator projekta „Prevencijom do zdravlja“ je Udruženje za unapređenje i promociju zdravlja „Generacija“.