Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo program rada za 2018. godinu

Općinsko vijeće Stari Grad održavat će i u toku ove godine redovne sjednice jednom mjesečno, a radi raspravljanja i odlučivanja o pitanjima predviđenim Programom rada, te drugom pitanjima zavisno od aktuelne situacije i potreba i interesa građana.

Osim toga, održavat će i tematske sjednice radi razmatranja pitanja iz određenih oblasti društvenog života i rada u lokalnoj zajednici, a koja imaju širi značaj, te ih je potrebno detaljno sagledati i s tim u vezi utvrditi potrebne mjere i aktivnosti, kao i Svečanu sjednicu povodom Dana Općine. Sve navedeno, uz detaljan pregled planiranih akata, odluka i izvještaja usvojeno je na današnjoj sjednici Općinskog vijeća. Usvojen je i izvještaj o radu prema kojem je u 2017. godini održano11 redovnih sjednica, te po jedna tematska, vanredna i svečana.

Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo je danas politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Stari Grad Sarajevo za 2018. godinu kojom se definišu smjernice za odlučivanje o vrsti odobrenih investicija u koje će se ulagati, raspoloživa budžetska sredstva, najveći dozvoljeni iznos ulaganja i druge okolnosti značajne za određivanje stepena rizika ulaganja. Za investicionog menadžera Općine Stari Grad imenovan je Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključenje Sporazuma o saradnji sa Distriktom 1, Bukurešt u Rumuniji. Potpisivanje ovog sporazuma bi trebalo biti realizovano u maju, povodom Dana Općine Stari Grad.

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća vijećnici su zatražili informaciju po pitanju nabavke kombi vozila za padinske dijelove Starog Grada, a što je trebalo izvršiti preduzeće Gras. Privremeni upravitelj ove ovog preduzeća Haris Gušić uputio je danas Općinskom vijeću izvinjenje zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu iz zdravstvenih razloga, te naveo da će se nova faza nabavke kombi vozila realizovati sljedećeg mjeseca.

Usvojena je inicijativa kojom se od nadležne službe traži da ponudi alternativnu zamjensku lokaciju za izmještanje strelišta sa Pašinog brda, a u dogovoru sa klubom koji djeluje na toj lokaciji.