Završena rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulicama Hošin brijeg i Čeljigovići

Image

Okončan je projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže na dijelu ulica Hošin brijeg i Čeljigovići.

U sklopu ovog projekta postavljena je nova kanalizaciona mreža, odnosno stari kanalizacioni sistem zamijenjen novim u dužini od 141 metar.
Kanalizacioni sistem koji je ranije bio postavljen u ovoj ulici je bio dotrajao. Često su se dešavala začepljenja, zbog čega je dolazilo do poplava. Sa novim sistemom povećan je kapacitet cjevovoda, čime su riješeni problemi ove ulice.

Izvođač radova je bila građevinska firma „Mibral“. Projekat je koštao 36.150 KM, a finansirala ga je Općina Stari Grad.