Građanima predstavljen projekat „Prevencijom do zdravlja“

Image

Više od 30 građana starogradskih mjesnih zajednica Babića bašča, Hrid – Jarčedoli i Bistrik prisustvovali su sinoć prezentaciji projekta „Prevencijom do zdravlja“, u prostorijama MZ Babića bašča.

Osim građana, sastanku su prisustvovali uposlenici Sektora za poslove mjesnih zajednica i Sektora za lokalni razvoj Općine Stari Grad, koji su pripremali projekat i koji će biti uključeni u implementaciju projektnih aktivnosti.

Prisutnim građanima je pojašnjeno kako će kroz projekat, koji će trajati pet mjeseci, biti organizovan program preventivne zdravstvene zaštite kroz korektivno-preventivne vježbe, zdravstveno savjetovanje s posebnim akcentom na internu medicinu, te organizovane edukativne radionice o zdravoj ishrani s ciljem prevencije pretilosti.

Osim zdravstvenog programa, planirana je i adaptacija, te opremanje Mjesne zajednice Babića bašča.

Projekat „Prevencijom do zdravlja“ odobren je u sklopu programa „Jačanje uloge MZ u BiH“ koje u saradnji sa Općinom Stari Grad, implementira UNDP u BiH, a finansiraju vlade Švicarske i Švedske. Vrijednost projekta, kojeg je pripremio Sektor za lokalni razvoj je oko 9.100 KM, te će ga donator finansirati sa oko 6.400 KM, a Općina Stari Grad sufinansirati sa oko 2.700 KM. Implementator projekta „Prevencijom do zdravlja“ je Udruženje za unapređenje i promociju zdravlja „Generacija“.