Obilježeni pješački prelazi u ulici Logavina

U toku ove sedmice izvršeno je obilježavanje pješačkih prelaza u ulici Logavina, te na spoju ove ulice sa susjednim ulicama Čemerlina, Potoklinica, Karpuzova i Toromanova.  

Ukupno je izvršeno obilježavanje na sedam lokacija, u ulici Logavina tri pješačka prelaza i na spoju sa pomenutim ulicama još četiri pješačka prelaza.

Prošle godine, u ulici Logavina, na dijelu od ulice Čemerlina do ulice Adžemovića, izvršeni su radovi zamjene vodovodne mreže u dužini od 220 metara, a urađeno je i 30-ak novih individualnih priključaka domaćinstava, a nakon toga ulica je asfaltirana. Projekat je Općina finansirala iznosom od oko 109.000 konvertibilnih maraka.