Završena sanacija ulica Močila i Mahmutovac

Image

Jučer su završeni radovi na sanaciji ulice Močila, a prije dva dana u ulici Mahmutovac. Hambina Carina je sljedeća ulica iz potpisanog Ugovora, u kojoj počinju radovi.
Od potpisivanja ugovora sa izvođačem, do danas, završena je sanacija deset ulica i to: Mahmutovac, Močila, Glođina, Ispod Budakovića, Arapova, Poddžephana, Safvet-bega Bašagića, Očaktanum, Mačkareva i Huremuša.
Po Ugovoru, potpisanim sa KJKP „Rad“ , planirana je sanacija u još šesnaest ulica i to: Bakije sokak, Goloderica, Hambina Carina, Garaplina, Grličiča brdo, Hasana Kaimije, Žepa, Mišćina, Džinina, Nevjestina, Hadžijamakovića, Sumbul česma, Saburina, Despića, Alifakovac i Mehmeda Mujezinovića. Izvođač radova je KJKP „Rad“.

 

Ul. Močila
Ul. Mahmutovac